Wie zijn wij ?      

                                                             

logo flamentfbWie zijn wij ?

Woonzorgbijstand is de landelijke referentiebron inzake gepersonaliseerde begeleiding bij het zoeken naar en de intrede in woonzorgcentra.

 

Ons Beroep ?

Wij werken samen met tientallen woonzorgcentra in België, wat ons de mogelijkheid biedt om informatie over ieder woonzorgcentrum aan de families te verstrekken, i.v.m. hun beschikbaarheid, tarieven en bijzonderheden van de tenlasteneming, en dit geheel onpartijdig.

Onze ethiek ?

Onze manier van handelen wordt enkel en alleen beïnvloed door onze zorg van de patiënten en hun behoeften.  Dit gaat gepaard met het grondig luisteren naar de familieleden, met als doel om voor hun afhankelijk geworden naaste, de best mogelijke omstandigheden te garanderen bij hun intrede in het woonzorgcentrum.

Onze middelen ?

  • Een medisch-sociaal centrum, dat opgebouwd is door deskundige adviseurs, die een grondige kennis hebben op alle gerontologische gebieden: medische en juridische vragen, en wat zijn de administratieve procedures die men dient te volgen voor het verkrijgen van overheidssteun.
  • Onze computer software, die tientallen woonzorgcentra verspreid over heel het land, beheert.  Voortdurend bijgewerkt,  deze verstrekt prijzen en beschikbaarheid in real time, alsook een gedetailleerd profiel van iedere instelling, haar diensten en haar sterke punten.
  • Ons informatiecentrum, dat, overmoeibaar zorgt voor het beheer en de aanpassing van informatie met betrekking tot de pathologi՚eën van de Derde Leeftijd, het sociaal en medisch nieuws, dat voortdurent op onze websites en publicaties verspreid wordt.
  • Ons gastenboek, dat verschillende adviezen en getuigenissen samenbrengt van de families met betrekking tot woonzorgcentra, zorgkwaliteit, vriendelijkheid, voedsel, variëteit en frekwentie van gebeurtenissen, enz.

 

Senioren bekommen Beratung zu Finanzthemen

 

Iedere oproep naar Woonzorgbijstand wordt vertaald in

een toegewijd interview van de familieleden van de bejaarde persoon, of met de sociale werkster, met als doel het bepalen van medische en sociale criteria, de geografische voorkeuren, alsook de best mogelijke coördinatie van hun eisen.

 

Een gepersonaliseerd opvolgingsplan dat de juridische aspecten inhoudt, met als doel het beschermen van de kwetsbare bejaarde persoon, alsook de sociale voordelen, waarop zij recht hebben.

De evaluatie van het budget. De adviseur verzamelt alle elementen, die bijdragen aan de financiering en berekent met het gezin hun tenlasteneming.

Het bezoek van de instellingen. Indien de familie dit wenst, coördineert de adviseur het bezoeken van de instelling tot op het ogenblik van de intrede van de bejaarde persoon.  De adviseur blijft ter beschikking van de familie voor latere vragen.

De totale tevredenheid van de bejaarde personen en hun families, zoals blijkt uit de vele dankbetuigenissen, die wij al ontvangen hebben voor al onze gratis diensten.

Bel ons op : +32 (0)3 386 64 38